Abc Pracownika

WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA WYJAZD

                                

1.   Rejestracja w PL  

 Aby podjąć pracę za pośrednictwem Grupy I Work powinni Państwo skontaktować się z naszym biurem, w celu umówienia spotkania w sprawie pracy. Podczas rozmowy będą Państwo proszeni o podanie informacji personalnych oraz danych teleadresowych. Dlatego, należy mieć ze sobą: ważny dokument tożsamości, prawo jazdy, numer konta bankowego, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach. Jeśli posiadają Państwo numer SoFi/BSN, również należy go dostarczyć. Jeśli posiadają Państwo aktywne konto w banku holenderskim, należy okazać kartę bankomatową. Można również zarejestrować się poprzez wypełnienie kwestionariusza na naszej stronie internetowej www.iwork.com.pl. Na podstawie zgromadzonych danych, otrzymują Państwo ofertę pracy. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia za pośrednictwem naszej agencji jest całkowicie bezpłatna. Umowę o pracę podpisują Państwo z pracodawcą w Holandii.

Biuro Grupa I Work
Tel.   798 714 998
mail  biuro@iwork.com.pl

 

2.   Transport           

Istnieją dwie możliwości przyjazdu do Holandii:

    • Prywatny samochód
    • Firma przewozowa

Firma Grupa I Work współpracuje z firmami przewozowymi na terenie całego kraju , które zapewniają przewozy z Polski do Holandii. Jeśli zdecydują się Państwo na podroż z naszym przewoźnikiem, należy to zgłosić w formularzu na naszej stronie lub telefonicznie. Cena przejazdu w jedną stronę od 250 zł.

3.   Co ze sobą zabrać?

Pieniądze
     Pensja jest wypłacana jest zawsze po czterech tygodniach. W miarę możliwości należy zabrać ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy lub żywności na ten okres.
    Od dnia 01.01.2016 r. jest możliwość uzyskania jednorazowej zaliczki przed pierwszą wypłatą, w wysokości do 250 €. Warunkiem otrzymania zaliczki jest przepracowanie 40 godzin.
    Należy ze sobą zabrać kołdrę, poduszkę, komplet pościeli lub śpiwór.
    Wyżywienie              –  we własnym zakresie.
    Ubranie robocze     –  wygodne, nie krępujące ruchów, obuwie robocze z metalowym noskiem.
    Dokumenty
– ważny paszport lub dowód osobisty (dokument tożsamości nie może być zniszczony ani złamany i ważny co najmniej 6 miesięcy, osoby posiadające dokumenty w złym stanie, zostaną automatycznie odesłane do Polski),
– oryginał nr SoFi / BSN (jeżeli Państwo posiadają). Osoby nie posiadające tego dokumentu otrzymają pomoc koordynatora w Holandii, przy składaniu wniosku o jego wydanie.
– dokumenty bankowe (karta do bankomatu, dane właściciela rachunku, dane banku, nr konta, kod SWIFT -w przypadku kont polskich). Podejmując pracę należy już posiadać założone konto w walucie € Euro.

Wyżej wymienione dokumenty zostaną skopiowane, zeskanowane i umieszczone w bazie danych.

       4.   Rejestracja w NL

Dni i godziny rejestracji

Po przybyciu do Holandii zostają Państwo zarejestrowani w biurze, które oddeleguje Państwa do pracy.
Pracownicy mają obowiązek przed pójściem do pracy zgłosić się do biura  w Holandii, w celu podpisania dokumentów (tj. umowy, ubezpieczenia, podatku) i zdobycia informacji odnośnie zakwaterowania.

    Dokumenty

Na miejscu, w biurze w Holandii zostaną Państwo poproszeni o dowód tożsamości, oryginał numeru SoFi/BSN (jeśli go Państwo posiadają), numer konta bankowego ( w walucie € Euro) oraz ewentualne certyfikaty i zaświadczenia dotyczące Państwa umiejętności. Wyżej wymienione dokumenty zostaną skopiowane, zeskanowane i umieszczone w bazie danych.

    Formalności
                BSN – Jeśli jest to Państwa pierwszy wyjazd do Holandii, jednym z dokumentów, które należy niezwłocznie podpisać jest formularz aplikacji o numer SoFi/BSN. Jest to unikatowy numer służący do celów ewidencyjnych, podatkowych i wszystkich innych kontaktów z urzędami. Formularz składają Państwo osobiście w urzędzie i jest on tego samego dnia wydany. Przy załatwianiu formalności pomaga Państwu pracownik biura.
        Ubezpieczenie – Pracownik podejmując pracę na terenie Holandii musi być obowiązkowo ubezpieczony w trakcie pracy jak i poza nią. W HOLANDII OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁACZNIE HOLENDERSKIE UBEZPIECZENIE!  (koszt 24,14€ tygodniowo). Ubezpieczenie to działa w trakcie pracy, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu. Pokrywa ono koszta pobytu w szpitalu i opieki medycznej. Nie rekompensuje ubytków na zdrowiu i nie wypłaca odszkodowania. Za okres niezdolności do pracy nie jest również wypłacany zasiłek chorobowy.
        Przed wyjazdem warto rozważyć możliwość zakupienia we własnym zakresie dodatkowego ubezpieczenia na życie.
        Umowa o pracę jest zawierana na warunkach holenderskiego prawa pracy i sporządzona w języku holenderskim. Dla Państwa wygody umowa jest przetłumaczona na język polski.
        Ustalenia obowiązują we wszystkich firmach, w których będą Państwo pracować poprzez  biuro. Stanowisko pracy może ulec zmianie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.      

       5.   Zarobki

 W Holandii w sektorze szklarniowym obowiązują stawki godzinowe w zależności od wieku pracownika:

21 lat i więcej – 9,82€ brutto na godz.
20 lat – 8,84€ brutto na godz.
19 lat – 7,86€ brutto na godz.
18 lat – 6,87€ brutto na godz. 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych pracowników, do podstawowej pensji dokładamy  tzw.  pieniądze wakacyjne, które są wypłacane  razem z każdą wypłatą. Dzięki temu, nasi pracownicy nie muszą czekać na te pieniądze miesiącami a stawka godzinowa jest bardziej atrakcyjna.

Dodatkowo, każdemu pracownikowi za przepracowany rok przysługuje 25 dni urlopu, który można wykorzystać w odpowiednim okresie bądź odebrać za niego ekwiwalent urlopowy w formie gotówki.

6. Zakwaterowanie

Umieszczenie w miejscu zamieszkania odbywa się z uwzględnieniem możliwości transportu, odległości do pracy, podziału mieszkania itd. Z Państwa preferencjami dotyczącymi mieszkania, które winni Państwo przekazać w momencie zgłoszenia się na wyjazd do pracy w Holandii, liczymy się na tyle, na ile jest to możliwe. Jednak o tym, gdzie będą Państwo mieszkać, decyduje biuro. Koszt zakwaterowania wynosi 94,85€ tygodniowo.

ZABRANIA SIĘ zmieniania miejsca zamieszkania na własną rękę. Odbywa się to jedynie w porozumieniu i przy wyraźnej zgodzie biura. Ewentualnymi kosztami związanymi ze zmianą miejsca zamieszkania na własną rękę obciążani są Państwo. Umowę o mieszkanie otrzymują Państwo od pracownika biura, od razu po podpisaniu umowy o pracę.

7. Transport do pracy

Zależnie od tego, gdzie będą Państwo mieszkać i pracować, otrzymają Państwo do dyspozycji:

        Rower (odległość do pracy nie przekraczająca 10km) Wszystkie osoby, które otrzymają od biura rower, złożą jednorazowy depozyt w wysokości €150 (odliczany od pierwszej wypłaty). Depozyt podlega zwrotowi, w momencie oddania roweru ,w dobrym stanie, do biura.
        Samochód osobowy albo bus
        Aby planowanie mogło przebiegać w prawidłowy sposób, ważne jest, by podczas rejestracji mieli Państwo przy sobie prawo jazdy, o ile mogą i chcą Państwo rzeczywiście prowadzić pojazd w Holandii.
UWAGA!!! W Holandii prawo jazdy jest ważne 10 lat od daty jego wydania.  Jeśli chcą Państwo kierować pojazdem w Holandii, dla własnego dobra należy sprawdzić datę wydania dokumentu.

        8.   Konto bankowe                 


Każdy pracownik zatrudniony w biurze zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego w walucie € Euro, na który będą przelewane zarobione przez niego pieniądze. Jeżeli posiadają Państwo polskie konto bankowe, niezbędna jest karta bankomatowa do tego konta.